@asymmetrik/ngx-leaflet-markercluster versions and peer dependencies

The table below has a list of all versions of @asymmetrik/ngx-leaflet-markercluster with compatible (peer) dependencies.

Filter by
e.g: 12.x, 1.2.7
- OR -
e.g: react, @angular/core
e.g: ^4.4, 5.0.2
Apply
Clear
Version Peer Dependency Versions
1.0.0
 • @angular/core @ >=5
 • @angular/common @ >=5
 • leaflet @ 1
 • leaflet.markercluster @ 1
 • @asymmetrik/ngx-leaflet @ 3
2.0.0
 • @angular/core @ >=7
 • @angular/common @ >=7
 • leaflet @ 1
 • leaflet.markercluster @ 1
 • @asymmetrik/ngx-leaflet @ 5
2.1.0
 • @angular/core @ >=7
 • @angular/common @ >=7
 • leaflet @ 1
 • leaflet.markercluster @ 1
 • @asymmetrik/ngx-leaflet @ 5
2.1.1
 • @angular/core @ >=7
 • @angular/common @ >=7
 • leaflet @ 1
 • leaflet.markercluster @ 1
 • @asymmetrik/ngx-leaflet @ 5
3.0.0
 • @angular/core @ >=8
 • @angular/common @ >=8
 • leaflet @ 1
 • leaflet.markercluster @ 1
 • @asymmetrik/ngx-leaflet @ 5
4.0.0
 • @angular/core @ >=9
 • @angular/common @ >=9
 • leaflet @ 1
 • leaflet.markercluster @ 1
 • @asymmetrik/ngx-leaflet @ 7
 • tslib @ 1
5.0.0
 • @angular/core @ >=10
 • @angular/common @ >=10
 • leaflet @ 2
 • leaflet.markercluster @ 1
 • @asymmetrik/ngx-leaflet @ 8
 • tslib @ 1
5.0.1
 • @angular/core @ >=10
 • @angular/common @ >=10
 • leaflet @ 1
 • leaflet.markercluster @ 1
 • @asymmetrik/ngx-leaflet @ 8
 • tslib @ 2
13.0.0
 • @angular/common @ 13
 • @angular/core @ 13
 • @asymmetrik/ngx-leaflet @ 13
 • leaflet @ 1
 • leaflet.markercluster @ 1
13.0.1
 • @angular/common @ 13
 • @angular/core @ 13
 • @asymmetrik/ngx-leaflet @ 13
 • leaflet @ 1
 • leaflet.markercluster @ 1
14.0.0
 • @angular/common @ 14
 • @angular/core @ 14
 • @asymmetrik/ngx-leaflet @ 14
 • leaflet @ 1
 • leaflet.markercluster @ 1
14.0.1
 • @angular/common @ 14
 • @angular/core @ 14
 • @asymmetrik/ngx-leaflet @ 14
 • leaflet @ 1
 • leaflet.markercluster @ 1