ngx-intl-tel-input versions and peer dependencies

The table below has a list of all versions of ngx-intl-tel-input compatible peers dependencies.

Version Peer Dependency Versions
1.0.0 - 1.0.6
 • @angular/core @ ^4.0.0
 • rxjs @ ^5.1.0
 • zone.js @ ^0.8.4
2.0.0 - 2.1.0
 • @angular/common @ ^7.1.0
 • @angular/core @ ^7.1.0
 • @angular/forms @ ~7.1.0
 • google-libphonenumber @ ^3.2.1
 • intl-tel-input @ ^14.0.6
 • ngx-bootstrap @ ^3.1.3
2.1.1 - 2.2.1
 • @angular/common @ ^7.1.0
 • @angular/core @ ^7.1.0
 • @angular/forms @ ^7.1.0
 • google-libphonenumber @ ^3.2.1
 • intl-tel-input @ ^14.0.6
 • ngx-bootstrap @ ^3.1.3
2.3.0 - 2.3.5
 • @angular/common @ ^8.0.0
 • @angular/core @ ^8.0.0
 • @angular/forms @ ^8.0.0
 • google-libphonenumber @ ^3.2.1
 • intl-tel-input @ ^14.0.6
 • ngx-bootstrap @ ^5.1.0
2.4.0 - 2.4.3
 • @angular/common @ 8.x - 9.x
 • @angular/core @ 8.x - 9.x
 • @angular/forms @ 8.x - 9.x
 • google-libphonenumber @ ^3.2.1
 • intl-tel-input @ ^14.0.6
 • ngx-bootstrap @ ^5.6.1
2.5.0 - 2.6.0
 • @angular/common @ 8.x - 9.x
 • @angular/core @ 8.x - 9.x
 • @angular/forms @ 8.x - 9.x
 • google-libphonenumber @ ^3.2.1
 • intl-tel-input @ ^17.0.3
 • ngx-bootstrap @ ^5.6.1
3.0.0 - 3.1.0
 • @angular/common @ 8.x - 10.x
 • @angular/core @ 8.x - 10.x
 • @angular/forms @ 8.x - 10.x
 • google-libphonenumber @ ^3.2.3
 • intl-tel-input @ ^17.0.3
 • ngx-bootstrap @ ^6.0.0
3.1.1
 • @angular/common @ 8.x - 10.x
 • @angular/core @ 8.x - 10.x
 • @angular/forms @ 8.x - 10.x
 • google-libphonenumber @ ^3.2.3
 • intl-tel-input @ ^17.0.3
 • ngx-bootstrap @ ^6.0.0