vue-loader versions and peer dependencies

The table below has a list of all versions of vue-loader compatible peers dependencies.

Version Peer Dependency Versions
0.1.0 - 0.3.0
 • insert-css @ ^0.2.0
1.1.0 - 1.1.6
 • insert-css @ ^0.2.0
2.0.0 - 2.0.1
 • css-loader @ ^0.14.4
 • html-loader @ ^0.3.0
 • style-loader @ ^0.12.3
2.0.2 - 2.1.1
 • css-loader @ ^0.15.4
 • html-loader @ ^0.3.0
 • style-loader @ ^0.12.3
3.0.2
 • css-loader @ ^0.15.4
 • html-loader @ ^0.3.0
 • style-loader @ ^0.12.3
3.0.3
 • css-loader @ *
 • html-loader @ *
 • style-loader @ *
3.0.4
 • css-loader @ *
 • html-loader @ *
 • style-loader @ *
4.0.0 - 4.0.8
 • vue-html-loader @ ^1.0.0
 • css-loader @ *
 • style-loader @ *
4.0.9 - 4.0.10
 • vue-html-loader @ *
 • css-loader @ *
 • style-loader @ *
6.0.0 - 6.0.5
 • vue-html-loader @ ^1.0.0
 • css-loader @ ^0.21.0
 • style-loader @ ^0.13.0
 • babel-loader @ ^5.3.2
 • babel-runtime @ ^5.8.25
 • vue-hot-reload-api @ ^1.2.0
6.1.0
 • vue-html-loader @ ^1.0.0
 • css-loader @ ^0.21.0
 • style-loader @ ^0.13.0
 • babel-loader @ ^5.3.2
 • babel-runtime @ ^5.8.25
 • vue-hot-reload-api @ ^1.2.0
7.0.0
 • vue-html-loader @ ^1.0.0
 • css-loader @ ^0.21.0
 • style-loader @ ^0.13.0
 • babel-loader @ ^6.1.0
 • babel-plugin-transform-runtime @ ^6.1.2
 • babel-preset-es2015 @ ^6.1.2
 • babel-runtime @ ^6.0.14
 • vue-hot-reload-api @ ^1.2.0
7.0.1 - 7.1.1
 • vue-html-loader @ ^1.0.0
 • css-loader @ ^0.21.0
 • style-loader @ ^0.13.0
 • babel-loader @ ^6.1.0
 • babel-core @ ^6.1.2
 • babel-plugin-transform-runtime @ ^6.1.2
 • babel-preset-es2015 @ ^6.1.2
 • babel-runtime @ ^6.0.14
 • vue-hot-reload-api @ ^1.2.0
7.1.2 - 7.1.7
 • vue-html-loader @ ^1.0.0
 • css-loader @ *
 • style-loader @ *
 • babel-loader @ ^6.1.0
 • babel-core @ ^6.1.2
 • babel-plugin-transform-runtime @ ^6.1.2
 • babel-preset-es2015 @ ^6.1.2
 • babel-runtime @ ^6.0.14
 • vue-hot-reload-api @ ^1.2.0
7.1.8 - 7.5.3
 • vue-html-loader @ ^1.0.0
 • css-loader @ *
 • style-loader @ *
 • babel-loader @ ^6.1.0
 • babel-core @ ^6.1.2
 • babel-plugin-transform-runtime @ ^6.1.2
 • babel-preset-es2015 @ ^6.1.2
 • babel-runtime @ ^5.8.0
 • vue-hot-reload-api @ ^1.2.0
8.0.0 - 8.2.0
 • vue-html-loader @ ^1.0.0
 • css-loader @ *
 • vue-style-loader @ ^1.0.0
 • babel-loader @ ^6.1.0
 • babel-core @ ^6.1.2
 • babel-plugin-transform-runtime @ ^6.1.2
 • babel-preset-es2015 @ ^6.1.2
 • babel-runtime @ ^5.8.0
 • vue-hot-reload-api @ ^1.2.0
8.2.1
 • vue-html-loader @ ^1.0.0
 • css-loader @ *
 • vue-style-loader @ ^1.0.0
 • babel-loader @ ^6.1.0
 • babel-core @ ^6.1.2
 • babel-plugin-transform-runtime @ ^6.1.2
 • babel-preset-es2015 @ ^6.1.2
 • vue-hot-reload-api @ ^1.2.0
8.2.2 - 8.2.3
 • vue-html-loader @ ^1.0.0
 • css-loader @ *
 • vue-style-loader @ ^1.0.0
 • babel-loader @ ^6.1.0
 • babel-core @ ^6.1.2
 • babel-plugin-transform-runtime @ ^6.1.2
 • babel-runtime @ ^5.8.0
 • babel-preset-es2015 @ ^6.1.2
 • vue-hot-reload-api @ ^1.2.0
8.3.0
 • babel-loader @ ^6.2.4
 • babel-core @ ^6.8.0
 • babel-plugin-transform-runtime @ ^6.8.0
 • babel-runtime @ ^6.8.0
 • babel-preset-es2015 @ ^6.6.0
 • css-loader @ *
 • vue-html-loader @ ^1.0.0
 • vue-style-loader @ ^1.0.0
 • vue-hot-reload-api @ ^1.2.0
8.3.1 - 8.5.4
 • babel-loader @ ^6.2.4
 • babel-core @ ^6.8.0
 • babel-plugin-transform-runtime @ ^6.8.0
 • babel-runtime @ ^6.0.0
 • babel-preset-es2015 @ ^6.6.0
 • css-loader @ *
 • vue-html-loader @ ^1.0.0
 • vue-style-loader @ ^1.0.0
 • vue-hot-reload-api @ ^1.2.0
8.6.0 - 8.7.1
 • babel-core @ ^6.8.0
 • babel-loader @ ^6.2.4
 • babel-plugin-transform-runtime @ ^6.8.0
 • babel-preset-es2015 @ ^6.6.0
 • babel-runtime @ ^6.0.0
 • css-loader @ *
 • vue-hot-reload-api @ ^1.2.0
 • vue-html-loader @ ^1.0.0
 • vue-style-loader @ ^1.0.0
9.0.0 - 9.0.2
 • css-loader @ ^0.23.1
 • file-loader @ ^0.8.5
9.0.3 - 9.4.1
 • css-loader @ ^0.23.1
9.4.2 - 9.9.5
 • css-loader @ *
10.0.0 - 10.3.0
 • css-loader @ *
 • vue-template-compiler @ ^2.0.0
11.0.0 - 11.3.4
 • css-loader @ *
 • vue-template-compiler @ ^2.0.0
12.0.0 - 12.2.2
 • css-loader @ *
 • vue-template-compiler @ ^2.0.0
13.0.0 - 13.7.3
 • css-loader @ *
 • vue-template-compiler @ ^2.0.0
14.0.0 - 14.2.4
 • css-loader @ *
 • vue-template-compiler @ ^2.0.0
15.0.0 - 15.2.6
 • css-loader @ *
 • vue-template-compiler @ ^2.0.0
15.2.7 - 15.4.2
 • css-loader @ *
15.5.0 - 15.5.1
 • css-loader @ *
 • webpack @ ^4.1.0
15.6.0 - 15.8.1
 • css-loader @ *
 • webpack @ ^4.1.0 || ^5.0.0-0
15.8.2 - 15.9.7
 • css-loader @ *
 • webpack @ ^3.0.0 || ^4.1.0 || ^5.0.0-0